de musici

Elisa Roep
Na meerdere verre reizen en omzwervingen besloot
sopraan Elisa Roep haar hart voor klassiek zang te volgen. Zij heeft een brede muzikale interesse. Als soliste wordt zij regelmatig gevraagd voor zowel oratorium, opera en lied als voor kamermuziek, in binnen- en buitenland. Naast bekende en minder bekende oude en klassieke werken zingt zij veel nieuwe composities.

Enkele hoogtepunten zijn, uiteraard, de tournee op Java en Sumatra met To be Sung (2010) en door Rusland met het hedendaagse jazz project ‘The President of the Globe’ van Tobias Klein en Meinrad Kneer (2005). Bij het O.T. Theater & Opera uit Rotterdam zong zij in Le Vin Herbé van Frank Martin (2010). Bij De Nederlandse Opera werkte zij mee aan het solistisch vrouwenensemble in Orest van Manfred Trojahn (2011). Verder zong zij in Adam in Ballingschap van Rob Zuidam (2009) en in het solistisch ensemble van de opera Wagner Dream van Jonathan Harvey (2007), beiden producties in het kader van het Holland Festival. Met Egon Kracht en The Troupe werkte zij mee aan zijn Judas Passion (2010 en 2012), zij vertolkte hierin onder andere de Duivel. Ook was zij de mater in Kracht’s nieuwe Stabat Mater (tournee 2011/2012).

Elisa is mede-oprichter van To be Sung en van het vrouwenkwartet Amadea.
Verder geeft zij uiteenlopende recitals binnen het door haar zo geliefde Lied-genre, onder andere bij de Vrienden van het Lied.

Elisa studeerde succesvol af aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Charles van Tassel, waarna zij doorleerde bij Cora Canne Meijer.
 In september 2001 was zij laureaat in de Erna Spoorenberg Vocalisten Presentatie, in 2002 in het Festival International d’Art Lyrique te Vivonne in Frankrijk.
elisaroep@hotmail.com

Fie Schouten, geboren en nog altijd woonachtig in Amsterdam, is te horen in veel verschillende formaties op podia en festivals in heel Europa. Zij bespeelt alle klarinetten, met een voorliefde voor de lage instrumenten.

Als specialiste in nieuwe muziek treedt zij veelvuldig op als soliste en met eigen ensembles, onder meer trio To be Sung. Haar solo cd kwam uit op Attacca Records, drie andere cd’s (Kaida, To be Sung, Spielzeug) kwamen uit op Karnatic Lab Records en vele composities werden voor haar en haar kamermuziekensembles geschreven.
Als Stockhausen-soliste was Fie afgelopen jaren te horen met het ASKO Ensemble, Ensemble Le Balcon (Parijs), Birmingham Opera Company en heel uitgebreid met musikFabrik Köln. Fie speelde Michaels Reise um die Erde, de solo voor basklarinet HARMONIEN (cyclus Klang), Licht-bilder van de opera Sonntag aus Licht, Michaelion, BASSETSU Trio uit Mittwoch aus Licht en Tierkreis en ROTARY quintet.
Ook speelt zij in grotere combinaties: als gast in musikFabrik, Philharmonie Zuidnederland, Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Insomnio Ensemble en in het verleden als lid van Axyz Ensemble, Ensemble Labyrint van David Dramm en vaste gast in Orkest de Volharding, Gamalan Ensemble Multifoon.
In 2014 organiseerde zij het ‘Basklarinet Festijn’ samen met Tobias Klein en lanceerde een forum: www.bassclarinet.nl

Fie Schouten is als hoofdvakdocent basklarinet verbonden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Zelf studeerde zij klarinet en basklarinet aan het Conservatorium van Amsterdam. Haar belangrijkste docenten waren basklarinettisten Harry Sparnaay en Ernesto Molinari.
Over haar solocd (2014): ongelofelijk mooi gespeeld (Gonzo, René van Peer), 4 sterren Volkskrant, De componisten konden zich geen betere pleitbezorger wensen dan Fie Schouten (blog door Els van Swol)
www.fieschouten.nl

Eva van de Poll
De celliste Eva van de Poll heeft haar sporen verdiend met haar medewerking aan uitvoeringen van film, theater- en dansvoorstellingenen, wereldmuziek en hedendaagse kamermuziekprojekten in binnen- en buitenland. Zo speelde zij onder andere met Plezant, Corrie van Binsbergen, het Escher Ensemble, Filmorkest Max Tak, Insomnio en het Carel Kraijenhof Ensemble.

Eva is mede-oprichtster en celliste van To be Sung en Tangostrijkkwartet Pavadita. Met Pavadita nam zij 2 CD’s op, waarvan de laatste met meesterbandoneonist Victor Villena, en speelde zij tijdens het North Sea Jazz Festival in het programma van de legendarische Ibrahim Ferrer – zanger van Buena Vista Social Club. Ook is zij vaste celliste bij het Haytham Safia Qu4rtet van U’d speler Haytham Safia, met wie zij vele concerten speelde en de CD Promises opnam.

Naast haar reguliere concerten tourde Eva de afgelopen jaren met zanger Thé Lau en The Scene. Met Chris Hinze Combination van jazzfluitist Chris Hinze tourde zij eveneens menigmaal en nam ze een CD en een DVD op.

Eva studeerde violoncello aan de conservatoria van Amsterdam en Zwolle bij Dmitri Ferschtman, Michel Dispa en Ran Varon. Zij is als cello-docente verbonden aan de muziekschool Fluxus te Zaandam.