Contact, colofoon

Stichting To be Sung
Van Beuningenstraat 211-1
1051 XR, Amsterdam, NL
info@tobesung.nl

IBAN: NL09 INGB 0004 9381 28
BIC: INGBNL2A
RSIN nummer: 815609310
KvK nummer: 34244959
BTW (VAT) nummer: NL815609310B01

Stichting To be Sung, opgericht 21 maart 2006, heeft sinds 27 april 2020 de culturele ANBI-status, en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling.
The foundation is a cultural non-profit organization, founded in 2006.

• Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. Dit houdt in dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
• Hierdoor schenkt u Stichting To be Sung meer dan het u netto kost. De stichting hoeft door de Geefwet geen schenkbelasting te betalen over uw gift.
• De jaarverslaggeving is openbaar en is hier in te zien.

Verklaring fair practice, fair pay
Stichting To be Sung draagt zorg en spant zich in voor eerlijke betaling aan iedereen die deelneemt en bijdraagt aan de activiteiten die zij organiseert. Hierbij zijn de richtlijnen die de vakbonden Kunstenbond/Ntb publiceren voor uitvoerders en de richtlijnen voor compositieopdrachten, gepubliceerd op de website van Nieuw Geneco, leidend. Stichting To be Sung staat voor heldere afspraken met alle partijen, iedereen wordt belast naar vermogen en spant zich in om een sociaal veilige werkomgeving te bieden voor alle betrokkenen. De stichting verwijst voor mogelijke vertrouwenspersonen naar Stichting Mores.
Nota bene: Fie Schouten, artistiek leider Stichting To be Sung, ontving in 2019 (naast Orgelpark Amsterdam) de 1e Nieuw Geneco Fair Practice Award voor haar impact op het Nederlandse muziekleven als inspirator en met aandacht voor de Fair Practice.

Privacyverklaring
Stichting To be Sung respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees hier onze privacyverklaring.