Stichting To be Sung

Stichting To be Sung
van Beuningenstraat 211-1
1051 XR Amsterdam – The Netherlands
info@tobesung.nl

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het publiek kennis te laten nemen van hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, doch met name gericht op muziek al of niet samen met andere kunstvormen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie:

Stichting To be Sung heeft als missie 20e/21e-eeuwse ensemblemuziek, gecomponeerd en geïmproviseerd te presenteren en steeds weer een impuls te geven. Ook is educatie – het doorgeven van deze kennis m.b.t. de nieuwe geïmproviseerde en gecomponeerde muziek – een onderdeel van onze missie.

Activiteiten:

De stichting organiseert sinds 2017 het Basklarinet Festijn.
4e editie Basklarinet Festijn 20/21 info
3e editie Basklarinet Festijn 2018 info

2021
20 x nieuwe noten in kamermuzieksetting, 2021
https://nieuwenoten-amsterdam.nl/20-x-nieuwe-noten-2021/
Ondersteund door Kickstart Cultuurfonds, ism o.a. Plein Theater Amsterdam

2020
Concertprogramma met gesproken woord, nieuwe muziek, improvisatie, dans. Nadat de geplande live-performance 2 x moest worden afgelast is er gekozen om een video-registratie te maken.
Link naar video-registratie (21.1.2021)
Ondersteund door FPK, Balkonscenes

Concertprogramma Harmonie en van horen zingen met nieuwe composities, gesproken woord, film.
Vier concerten (twee per dag) hebben met publiek plaatsgevonden in het Plein Theater Amsterdam (30.8.2020) en Galerie Marzee Nijmegen (6.9.2020).
Uitvoerenden waren Fie Schouten, Guus Janssen, Anna voor de Wind, Huib Ramaer, composities van Aspasia Nasopoulou, Trevor Grahl, Guus Janssen, film Melanja Palitta
Ondersteund door Cultuurmakersfonds

Project film en nieuwe muziek, getiteld Harmonie.
Samenwerking van Fie Schouten (idee/basklarinet), Aspasia Nasopoulou (idee/componist), Melanja Palitta (film), Piet Gerbrandy (auteur), Arjan van Asselt (geluidstechnicus), Plein Theater. Link naar de film
Ondersteund door AFK

Eerdere projecten waren de concertserie Nieuwe Noten Amsterdam (2017/2018)
en het Trio To be Sung.
De stichting is opgericht in 2006 door Fie Schouten, Eva van de Poll en Elisa Roep.

Stichting To be Sung heeft de culturele ANBI-status (meer informatie). Met deze Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren.

Bestuur
De heer H. G. Ramaer – voorzitter
musicoloog
Mevrouw H.C.M. Heyning – secretaris
ingenieur, planologie
De Heer M. Reemer – penningmeester
bioloog (Naturalis, Leiden)

Comité van aanbeveling:
Thea Derks – muziekpublicist
Enno Poppe – componist
Lili Schutte – manager Educatie Koninklijk Concertgebouworkest / klarinettist
Albert van Veenendaal – pianist / componist
Lucas Vis – dirigent

Organisatie
artistieke en zakelijke leiding:
Fie Schouten, Eva van de Poll, Tobias Klein
financiële administratie: Ernestien Lammen
webdesign: Liluc Design

Privacy regelement Stichting To be Sung