Stichting To be Sung, ANBI

Stichting To be Sung, opgericht 21 maart 2006, heeft sinds 27 april 2020 de culturele ANBI-status, en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. Dit houdt in dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
The foundation is a cultural non-profit organization.

Stichting To be Sung, Amsterdam
IBAN: NL09 INGB 0004 9381 28
BIC: INGBNL2A
Laat u ons waarvoor u heeft gedoneerd?
Will you leave us what you donated for?
info@tobesung.nl

Lees meer hier over de ANBI-status

Bestuur Stichting To be Sung
De heer H. G. Ramaer – voorzitter
musicoloog
De heer B. Truyens – secretaris
eigenaar platen, cdwinkel Bruno Klassiek
De Heer M. Reemer – penningmeester
bioloog (Naturalis, Leiden)

Beloningsbeleid volgens de statuten: ‘de leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk’

RSIN nummer: 815609310
KvK nummer: 34244959
BTW nummer: NL815609310B01

Jaarrekening 2022 2021 2020 2019 2018
De jaarrekeningen worden opgesteld door belastingadviseur Ernestien Lammen
Jaarverslag 2022 2021 2020 2019 2018
Beleidsplan bekijk