Steun ons, ANBI

Stichting To be Sung is bezig met de aanvraag voor de ANBI-status, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. Dit houdt in dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Lees meer hier over de ANBI-status

Bestuur Stichting To be Sung
De heer H. G. Ramaer – voorzitter
musicoloog
Mevrouw H.C.M. Heyning – secretaris
ingenieur, planologie
De Heer M. Reemer – penningmeester
bioloog (Naturalis, Leiden)

Beloningsbeleid volgens de statuten: ‘de leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk’

RSIN nummer: 815609310
KvK nummer: 34244959
BTW nummer: NL815609310B01

Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Beleidsplan bekijk